ภัยภิบัติทางธรรมชาติเมืองหนาว (พายุหิมะและหิมะถล่ม)

อย่างที่ทราบเป็นอย่างดีว่าหิมะเกิดจากน้ำที่เกิดการแข็งตัวในชั้นบรรยากาศ จับตัวกันเป็นก้อนกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็ง เกิดจากละอองน้ำรวมตัวเกาะชั้นบรรยากาศ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ซึ่งหิมะนั้นสามารถสร้างภัยพิบัติให้กับโลก ได้แก่ พายุหิมะ และ หิมะถล่ม

การเตรียมการเพื่อความอยู่รอดในการเกิดเหตุภัยพิบัติ

หากเกิดภาวะพายุหิมะ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ คือ เพราะจะสูญเสียพื้นที่ที่มีความร้อน พลังงานไฟฟ้า หรือ การสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งอาจจะรวมไปถึงการขาดแคลนทรัพยากรทางอาหารการกิน ไม่ว่าจะเป็นอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด เพื่อเป็นการป้องกันที่ดีควรที่จะ
1. เก็บตุนอาหารที่ให้พลังงานสูง เช่น ผลไม้อบแห้ง และ อาหารที่เน่าเสียยาก และ สามารถทานได้ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำพวกอาหารกระป๋อง
2. เตรียมเชื้อเพลิงในการก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่น ได้แก่ ถ่านไม้ ไม้แห้ง และ อุปกรณ์จุดไฟ เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค นอกจากนี้ควรมีเตาถ่านสำหรับผิงไฟอีกด้วย ควรจุดไฟในสถานที่ถ่ายเท
3. มีอุปกรณ์ดับเพลิง และ สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
4. ปิดห้องที่ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมด
5. ปิดช่องใต้ประตูเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้า
6. ปิดหน้าต่างให้มิดชิดโดยเฉพาะเวลากลางคืน
7. รับประทานอาหารให้อิ่มเพื่อเป็นพลังงานให้ร่างกายอบอุ่น
8. ดื่มน้ำให้มากป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ
9 ใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้น ควรเป็นเสื้อที่บางแต่อบอุ่นและอย่าให้รัดแน่น
10. สวมหมวกและห่มผ้าห่มบางๆหลายชั้น เพราะการห่มหลายๆชั้น ด้วยผ้าห่มที่บางจะให้ความอบอุ่นได้ดีกว่าห่มด้วยผ้าห่มหนาๆแต่เพียงผืนเดียว
11. รับฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุ และ สื่ออื่นๆเพื่อรับทราบเกี่ยวกับสภาพอากาศตลอดเวลา
12 พยายามอยู่ภายในอาคารเพื่อป้องกันแรงลมหรือความหนาวเย็น เว้นเสียแต่ว่าจะเกิดอันตรายเมื่ออยู่ในอาคาร เช่น อาคารกำลังจะถล่มลงมา
13. รอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย

5 ทักษะหลักที่สำคัญต่อการอยู่รอดขั้นพื้นฐาน

1. เรียนรู้วิธีการจุดไฟเพื่อให้อยู่รอด ต้องเรียนรู้ที่จะจุดไฟโดยไม่ใช้ไฟแช็ค และ การจุดไฟได้แม้แต่กระทั่งฝนตก
2. สภาะการณ์เปลี่ยนแปลงทางด้านอากาศ การเรียนรู้ที่จะปกป้องให้ร่างกายอบอุ่น การดูแลภายในบ้านให้อบอุ่นเป็นส่วนหนุึ่งของการอยู่อาศัยเพื่อความอยู่รอดในขณะที่เกิดเหตุภัยพิบัติ
3. รู้จักการส่งสัญญาณไฟ ไม่ว่าจะเป้นการส่งจากควันไฟ กรีะจกสะท้อนแสง หรือ ไฟฉาย เพื่อขอความช่วยเหลือ
4. เตรียมอาหารและน้ำให้เพียงพอต่อการรอรับความช่วยเหลือ รู้จักการต้มน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคและได้รับน้ำที่สะอาด นอกจากอาหารและน้ำสมควรที่จะมียาสามัญด้วย
5. เตรียมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถช่วยในการเกิดเหตุเบื้องต้น และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในบางส่วน